2023092112 września odbyło się spotkanie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III z policjantem z Posterunku Policji w Medyce st. sierżantem Grzegorzem Radochońskim. W czasie spotkania policjant przypomniał uczniom zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze. Na koniec rozdał dzieciom odblaski i kolorowanki z zasadami bezpieczeństwa na drodze.

[zobacz zdjęcia]

Elżbieta Iwańska

baner 300x250 smp szkola w programiebaner 300x250 smp szkola w programie20230913Nasza Szkoła w roku szkolnym 2023/2024 dołączyła do programu certyfikacyjnego: „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0” organizowanego przez Fundację: „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Program ten realizowany jest od 2016 r. Celem głównym programu jest promocja, a przede wszystkim profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny. W czasie trwania projektu angażuje się całą społeczność szkolną, tj. uczniów, kadrę pedagogiczną, a także rodziców, co wpływa na integrację i uczy wspólnej pomocy, a przede wszystkim uwrażliwia na drugiego człowieka – jego potrzeby, punkt widzenia, emocje i doświadczenia. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. W czasie trwania Programu, wspólnie przechodzimy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich otoczenia.

                                                                                                          Bernadeta Trędowicz-Szal

Bez tytułuWyjątkowo 4 września został rozpoczęty rok szkolny 2023/2024.
Ks. Mieczysław Sobiło koncelebrował uroczystą mszę św., w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. W szkole na apelu dyrektor Wacław Broda powitał wszystkich uczniów i życzył im samych piątek i szóstek. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie czekały na nich pięknie udekorowane
przez wychowawców sale.

[zobacz zdjęcia]

Agnieszka Kud

20230712B23 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się jak co roku mszą świętą w kościele parafialnym w Torkach. Po mszy świętej uczniowie, rodzice oraz nauczyciele udali się do świetlicy wiejskiej na dalszą część uroczystości. Uczniowie klasy VI i VII pożegnali swoje starsze koleżanki i kolegów. Następnie ósmoklasiści podziękowali nauczycielom, rodzicom, młodszym koleżankom i kolegom oraz pracownikom obsługi za wspólnie spędzony czas. Złożyli wszystkim wyrazy wdzięczności m.in. za udzielone im wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość, a także przedstawili krótką prezentację multimedialną o swojej klasie. Po części artystycznej głos zabrał Pan Dyrektor Wacław Broda, który przedstawił sukcesy uczniów w bieżącym roku szkolnym, a najlepsi z nich otrzymali nagrody oraz stypendia szkolne. Miłym akcentem było również wręczenie przez Pana radnego Gminy Medyka Waldemara Fednara oraz Pana Dawida Ochenduszkiewicza stypendiów naukowych dla 19 najlepszych uczniów w naszej szkole. Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się do szkoły na spotkanie ze swoimi wychowawcami, którzy w klasach rozdali uczniom świadectwa szkolne. 

[zobacz zdjęcia]

20230712A14 czerwca 2023r. p. Agnieszka Kud- nauczycielka języka polskiego
i p. Dariusz Paczkowski- nauczyciel historii przeprowadzili nietypowe zajęcia. Lekcja miała charakter konferencji, a jej celem było przedstawienie dziejów rodziny Ulmów.

Pan D. Paczkowski wprowadził uczniów klas VI-VIII w realia czasów wojennych uzupełniając wykład zdjęciami Przemyśla i okolic z czasów II wojny światowej. Nakreślił sytuację mniejszości narodowych, zwłaszcza żydowskiej.

Pani A. Kud opowiedziała o niezwykłej rodzinie z Markowej k. Rzeszowa.
Ta z pozoru zwykła rodzina państwa Wiktorii i Józefa Ulmów w czasie II wojny swoją postawą pokazała nie tylko wielką odwagę, ale przede wszystkim istotę człowieczeństwa. Feralnej nocy 24 marca 1942r. za ukrywanie rodziny żydowskiej zostali ukarani śmiercią przez rozstrzelanie (zaraz po ośmioosobowej rodzinie Żydów, którym pomagali). Tragizmu dodaje fakt, że nie tylko małżonkowie, ale także ich sześcioro dzieci w wieku 1,5 roku- 8 lat. Trzeba dodać, że pani Wiktoria Ulma nosiła pod sercem siódme dziecko. Wykład dopełniły ciekawostki historyczne i film o rodzinie.

Ksiądz Paweł Śliwka na lekcjach religii opowiedział uczniom o procesie beatyfikacyjnym Ulmów. 10 września 2023r. zostanie beatyfikowana cała rodzina i ciężarna kobieta - co stanowi ewenement w historii Kościoła.

 W 1995 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uznał polskie małżeństwo pośmiertnie za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2016 r. w Markowej otwarto  muzeum ich imienia, które poświęcone jest wszystkim Polakom ratującym Żydów w czasie Zagłady. Od 2018 r. w rocznicę tragicznych wydarzeń w Markowej – 24 marca – decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

[zobacz zdjęcia]

                                                                                                                                                                                             Agnieszka Kud

2023071219 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Siedliskach odbyły się gminne zawody w piłce nożnej chłopców klas IV-VI oraz VII-VIII.

Nasza Szkołę reprezentowali uczniowie  klas IV – VI którzy zdobyli III miejsce w składzie: Maksymilian Foryt, Brayan Kuderski, Xavier Machunik, Paweł Balandyk.

Serdecznie gratulujemy.

[zobacz zdjęcia]