20231214   Mikołajki to szczególny czas, na który z utęsknieniem czekają wszystkie dzieci.

W tym roku do naszej szkoły Mikołaj zawitał 7 grudnia wraz z aktorami teatru „Kokon“ z Krakowa. Jest to dobry znak, świadczący o tym, że dzieci z klas 0 -III były grzeczne i zasłużyły na prezenty.

W tym dniu dzieci przyszły do szkoły ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach, czekając na dostojnego gościa.

Spektakl pt. „Zagubiony list“ bardzo się podobał. Cała historia z pomocą dzieci zakończyła się pomyślnie i list dotarł do adresata. Następnie Mikołaj wręczył wszystkim wspaniałe prezenty. Na koniec wykonaliśmy klasowe zdjęcia. Spotkanie minęło w bardzo miłej atmosferze.

    Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Torki "Nie tylko dla siebie" za pomoc w organizacji i sfinansowaniu spektaklu teatralnego, Panu Waldemarowi Fednarowi -Radnemu Gminy Medyka i Panu Dawidowi Ochenduszkiewiczowi za ufundowanie okazałych paczek dla wszystkich dzieci oraz Radzie Rodziców za piękną dekorację sali i pomoc w przygotowaniu imprezy.

   Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów. Szkoda, że Mikołaj przychodzi do szkoły tylko raz w roku.

[zobacz zdjęcia]

Ewa Socha

20231209bPluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego dziecka, ukochana maskotka na dobre i złe chwile. Jak co roku świetliczaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym wyjątkowym dniu uczniowie mieli możliwość przyniesienia do szkoły ulubionego misia. Świętowanie rozpoczęło się od poznania historii Pluszowego Misia, następnie każde dziecko zaprezentowało swojego pluszaka, dzieląc się historiami i zabawnymi anegdotami. Także w towarzystwie pluszowych przyjaciół zostały wykonane tematyczne prace plastyczne. Zabawy przy muzyce z maskotkami dostarczyły dzieciom wiele radości i sprzyjały integracji grupy.

[zobacz zdjęcia]

Katarzyna Kwaśna

20231209a23 listopada 2023r. w Szkole Podstawowej w Medyce wszystkie szkoły z Gminy Medyka spotkały się, by dołączyć do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Nad Niemnem”.

Pani Agnieszka Kud przygotowała nasze szkolne reprezentantki do występu. Uczennice z klasy VII: Victoria Bąkowska, Pola Chudzio, Angela Dacko, Nikola Kuderska, Martyna Serwańska, Amelia Szczepaniak, odczytały fragment powieści z motywem arkadyjskim. Dziewiętnastowieczna stylizacja stroju dziewcząt oddawała klimat i atmosferę nadniemeńskiej scenerii. Dyrektor SP w Medyce- p. Elżbieta Broda powitała wszystkich zgromadzonych, a spotkanie prowadziła sama Eliza Orzeszkowa, w którą wcieliła się organizatorka p. Małgorzata Chura- Kania.

Jest to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Książkę chwalono m.in. za sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Powieść dwukrotnie zekranizowano. „Nad Niemnem” to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Akcja ta ma na celu popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz potrzebę dbałości o polszczyznę, a także wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

[zobacz zdjęcia]

Agnieszka Kud

2023120914 listopada w Podkarpackim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu po raz trzeci spotkaliśmy się z Aleksandrem Fredrą. Tym razem nasi uczniowie Jakub Hawro i Victoria Bąkowska reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. W konkursie wzięli udział przedstawiciele szkół z powiatów: przemyskiego, jarosławskiego i przeworskiego.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była p. Małgorzata Chura-Kania, nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej w Medyce, doradca metodyczny z języka polskiego dla szkół podstawowych. Konkurs honorowym patronatem objął szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Kuchciński, który był również fundatorem nagród dla uczniów.

Jury konkursu stanowili: Dorota Mech-Kuchcińska, nauczyciel-konsultant PCEN w Przemyślu, nauczyciel języka polskiego, logopeda, specjalista zaburzeń komunikacji językowej, Elżbieta Krupa, kierownik działu udostępniania zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu oraz Rafał Paśko, założyciel teatru amatorskiego S.A.N, aktor, scenarzysta, reżyser, instruktor teatralny dla młodzieży, doradca metodyczny z zakresu przedsiębiorczości.

Jury wyłoniło 6. laureatów (w kategorii IV-VI i VII- VIII) oraz przyznało wyróżnienia w obu kategoriach. I tak w kategorii klasy VII- 3.miejsce zajął – Jakub Hawro, a wyróżnienie otrzymała Victoria Bąkowska.

Do konkursu uczniów przygotowywała p. Agnieszka Kud- nauczycielka języka polskiego.

Pani M. Chura-Kania serdeczne podziękowała nauczycielom za piękne przygotowanie swoich podopiecznych i nie zapomniała wspomnieć o „Sieci współpracy nauczycieli języka polskiego”.

Gratulujemy!!!

[zobacz zdjęcia]

 Agnieszka Kud

 

20231120a13 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował „Dzień na odwrót”. Z tej okazji uczniowie mieli przyjść ubrani w nietypowy sposób: tył na przód, prawy na lewy, na lewą stronę…zabawnie i kolorowo. I tak też było. Nie lada wyzwaniem dla niektórych było napisanie swojego imienia wspak. Mimo, że inaczej niż zwykle, wszyscy doskonale się bawili i nikogo nie dziwiła metka na prawej stronie bluzy czy kaptur z przodu a nie z tyłu. Wszak chodziło o dobrą zabawę i świetny nastrój w listopadowy poniedziałek.

[zobacz zdjęcia]

20231120Dzień Seniora to bardzo ważne święto i doskonała okazja do podkreślenia wyjątkowej roli osób starszych w naszym społeczeństwie. Mądrość i doświadczenie życiowe to wartości absolutnie nie do przecenienia. Z tej okazji uczniowie z klas I - III wystąpili z pięknym programem artystycznym w miejscowej świetlicy dla licznie zgromadzonych Seniorów. Mali uczniowie z przejęciem prezentowali swoje talenty na scenie. Były inscenizacje, wiersze, piosenki i tańce. Padło wiele mądrych i ciepłych słów o znaczeniu babć i dziadków w życiu każdego dziecka. Seniorzy byli wzruszeni występem i życzeniami od najmłodszych.

[zobacz zdjęcia]

                                                                                                                Grządziel Małgorzata