2023032421 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.

Po długiej zimie z tęsknotą wyczekiwaliśmy jej nadejścia. Tego dnia, uczniowie z klasy I oraz dzieci z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem swoich wychowawczyń – p.Elżbiety Iwańskiej i  p.Agnieszki Barszczak, przygotowały wyjątkowe przedstawienie.

Dzieci opowiedziały o starym zwyczaju topienia Marzanny, recytowały wiersze. Były pląsy i wiosenne piosenki. Śpiewem i dobrym humorem wypędziliśmy Zimę, a przywitaliśmy piękną Wiosnę.

[zobacz zdjęcia]

Agnieszka Barszczak

20230323,,Nie ma większego piękna nad życie” - John Ruskin.
            O życie należy dbać, a w sytuacjach zagrożenia trzeba umieć je ratować. Dlatego 20 marca 2023 roku zorganizowano spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Torkach
z Ratownikiem Medycznym – Panem Bartoszem Wajstuch. Uczniowie wzięli udział
w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

            Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pan ratownik uświadomił uczniom na czym polega jego praca. Jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Uświadomił uczniom, iż tzw. ”złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Przypomniał uczniom ważne telefony alarmowe.

            Podczas spotkania uczniowie uczyli się jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.

            Godziny spędzone z ratownikami na pewno wyjdą nam na dobre, a nowe wiadomości
i umiejętności w przyszłości, być może przyczynią się do uratowania komuś życia. Spotkanie było doskonałą okazją do poznania odpowiedzialnej pracy ratownika medycznego, wdrażania dzieci do pomocy potrzebującym oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Bardzo dziękujemy Panu Ratownikowi za spotkanie.

[zobacz zdjęcia]

20230321W dniu 13 marca b.r. uczniowie klasy pierwszej z wychowawczynią p. Elżbietą Iwańską udali się do Gminnej Biblioteki w Torkach na uroczystość Pasowania na Czytelnika. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pani bibliotekarka Krystyna Gawron zapoznała dzieci z księgozbiorem i zasadami korzystania z biblioteki, przypomniała też o „prośbach książki”. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Nowi czytelnicy otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Niektórzy już samodzielnie wybrali i wypożyczyli książki na swoją kartę czytelnika.
Włączając się w ogólnopolski projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek” realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczniowie otrzymali książkę „Pierwsze abecadło” - antologię tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych. Projekt ma na celu zachęcić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpaną z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Dziękujemy!

[zobacz zdjęcia]

Elżbieta Iwańska

2023022214 lutego 2023r w Centrum Kulturalnym miało miejsce niezwykłe wydarzenie, w którym uczniowie klas VI- VIII wraz z opiekunami P. Bernadetą Trędowicz-Szal, p. Urszulą Serwańską i p. Agnieszką Kud mieli okazję uczestniczyć. Do Przemyśla zawitał Katolicki Teatr Edukacji ze spektaklem pt. „Dziady II”. Krakowscy aktorzy przybliżyli mickiewiczowskie dzieło łącząc tradycję i klasykę słowa ze współczesną, multimedialną oprawą. Wyjątkowości widowiska dodawała scenografia, a rytualny charakter podkreślały kostiumy, pieśni, zabawa światłem i kunszt z jakim aktorzy kreowali postaci romantycznego arcydramatu.

Takie spotkania ze sztuką długo wybrzmiewają w młodych odbiorcach i niewątpliwie pozostawiają w zamyśleniu nad uniwersalnością opowieści o metafizycznej stronie naszego życia.

[zobacz zdjęcia]

Agnieszka Kud

Drogie Panie!

Dziękujemy Wam, że czynicie ten świat lepszym i piękniejszym...

Życzymy Wam, by spełniły się wszystkie Wasze marzenia...

20230308

20230224Dyrektor Szkoły Podstawowej w Torkach uprzejmie informuje, że w dniach od 01 do 22 marca 2023 r. będą odbywać się zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego przy tut. szkole. Przypominamy, że obowiązek przedszkolny dotyczy dzieci urodzonych w 2017 r. Prawo do objęcia wychowaniem przedszkolnym mają dzieci urodzone w 2018 r. Zapisu  można dokonać drogą elektroniczną – karty będą do pobrania na stronie internetowej szkoły, bądź w szkole – w sali oddziału przedszkolnego w godzinach od 12.30 do 15.00.        

Do zapisu potrzebne będą dane dziecka tj. nazwisko i imiona, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, PESEL oraz email i nr telefonu rodzica (wymagane do dziennika elektronicznego).

[DOKUMENTY DO POBRANIA]