20231221W środę 5 grudnia w hali sportowej w Medyce rozegrano GMINNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW. W rozgrywkach uczestniczyli uczniowie klas piątych i młodszych.  Nasi zawodnicy wykazali się wielkimi umiejętnościami piłkarskimi zajmując wysokie miejsca: grupa młodsza – I miejsce w składzie Ignacy Foryt, Miłosz Hawro, Szymon Mac, Filip Radochoński, Miłosz Chudzio i Wojciech Machowski: , reprezentacja klasy piątej – II miejsce w składzie: Maksymilian Foryt, Kacper Radochoński, Brayan Kuderski, Michał Sus oraz Natan Duplaga  . Serdecznie gratulujemy !

[zobacz zdjęcia]

Bartłomiej Górka

2023120912.12.2023r. o godz.12.00 uczniowie klas VII-VIII pod opieką p. Agnieszki Kud udali się na spotkanie z potomkiem Aleksandra Fredry. Państwo Katarzyna i Maciej Szeptyccy zaszczycili swoją obecnością SP w Medyce. Najpierw laureaci Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z Aleksandrem Fredrą” zadeklamowali wiersze, a potem pan Maciej opowiedział ciekawe historie rodzinne, których w żadnej książce się nie znajdzie.

Pomysłodawczynią wydarzenia była p. Małgorzata Chura- Kania, która w sali gimnastycznej zgromadziła szerokie audytorium tj. uczniów klas VII i VIII, nauczycieli oraz inne osoby związane z edukacją i kulturą w naszym regionie.

Agnieszka Kud

20231220„W szkole zabawa, andrzejek to czas. Niech magia i wróżba królują wśród nas. Już zaczynamy, już nie czekamy. Zabawa dalej, start!"

Konfetti, balony, wstążki i muzyka na korytarzu może oznaczać tylko jedno- andrzejki!!! 30 listopada 2023r. w naszej szkole odbyła się wspaniała zabawa andrzejkowa. Najpierw klasy 0-III oddawały się tanecznym szaleństwom, a potem klasy IV- VIII podtrzymując fantastyczną atmosferę wirowały na parkiecie. Było głośno, wesoło i magicznie za sprawą naszych uczniów oraz Pani Kropki- animatorki angażującą do zabawy i DJ Elvisa, który starszych uczniów poderwał do tańca.

O przekąski i napoje zadbały mamy z Rady Rodziców, a o opiekę – wychowawcy klas.

Dziękujemy!!!

[zobacz zdjęcia]

Agnieszka Kud

20231219W dniu 18.12.2023r. w naszej szkole odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci. Warsztaty miały wprowadzić uczestników w nastrój zbliżających się świąt. Głównym celem było wzbogacenie wiadomości na temat tradycji związanych ze świętami, rozwijanie samodzielności i aktywności twórczej oraz umiejętność współdziałania w grupie jak również wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie, przede wszystkim RADOŚĆ ze świątecznego czasu i docenienie celebracji bycia razem.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym na zajęciach.

[zobacz zdjęcia]

Katarzyna Kwaśna

Bernadeta Trędowicz-Szal

20231214bW dniu 12.12.2023r. uczniowie klas 0-3 pod opieką swoich wychowawczyń, wybrali się do Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Celem naszej wizyty było obejrzenie spektaklu pt. ,,Królowa Śniegu” w wykonaniu aktorów Teatru Nowoczesnego z Krakowa. Nowa, pobudzająca wyobraźnię adaptacja klasycznej opowieści Andersena, wprowadziła dzieci w baśniowy świat księżniczek i rozbójników, zwierząt przemawiających ludzkim głosem. To wzruszająca, ale i zabawna historia o nieustającej walce dobra ze złem, o sile przyjaźni, wierności i poświęcenia. Dzieci z wielkim zaciekawieniem śledziły losy Kaja i Gerdy. I już nie mogą doczekać się na następną wyprawę w świat teatralnej magii.

[zobacz zdjęcia]

                                                                                                                    Grządziel Małgorzata

20231214aMiędzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wyjątkowy dzień w roku, podczas którego oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. 

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

W naszej szkole w ramach projektu „Szkoła Pozytywnego Myślenia” oraz Programu Wychowawczo - Profilaktycznego odbyły się w klasach pogadanki, zajęcia, żywe dyskusje na temat praw dziecka.

Przedsięwzięcie to miało na celu:

- zapoznanie dzieci z treścią dokumentów mówiących o ich prawach, w tym odpowiednich zapisów w dokumentach szkolnych,

- uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i konsekwencji ich stosowania
w codziennym życiu,

- zapoznanie z pojęciami: norma, prawo, obowiązek, odpowiedzialność,

- kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia odmiennych poglądów,

- rozwijanie kultury i umiejętności współżycia w społeczności szkolnej. Uwieńczeniem tych działań były prace plastyczne (plakaty) wykonane przez uczniów razem z wychowawcami odnośnie praw dziecka, które wcześniej losowali.

          Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:)

[zobacz zdjęcia]

                                                                                         Katarzyna Kwaśna

                                                                                         Bernadeta Trędowicz-Szal